Dmitrij bystrolotow

Wnikliwi obserwatorzy żeńskiej psychiki przypisują kobietom silne skłonności masochistyczne, a mężczyznom – skłonności sadystyczne. Społeczne i płciowe wyzyskiwanie kobiety jest zjawiskiem powszechnie znanym i nie budzącym szczególnego zdziwienia. Ale generalnie rzecz biorąc, nie uważam, aby mężczyźni byli mniej wyzyskiwani niż kobiety. Wprawdzie w wielu dziedzinach życia mężczyźni zajmują nadrzędną pozycję, co może sprawiać wrażenie ich […]