Interkadra kalkulator wynagrodzeń

W formie oporów uniemożliwiają zmianę orientacji. Bojkotowanie nakazów superego jako osobny cel jest trudne do zrealizowania. Łatwiej jest pohamować ambicje (które w rzeczywistości wypływają z dążenia do przystosowania się), gdy pracuje się nad uelastycznieniem całej struktury charakteru, a nie tylko nad przeciwstawianiem się poszczególnym wymaganiom superego. Najważniejsze to nie dopuścić do ewentualnych nowych prób ingerencji zewnętrznej, […]