Ból piety ja wyleczyłem

Jest aktem agresywnej autodestrukcji, zwrócenia się przeciw sobie. Niezależna samorealizacja natomiast jest wyrazem zdrowego, witalnego „ja”, miłującego wolność i afirmującego życie. Akt destrukcji przeciw sobie samemu dokonuje się przede wszystkim za sprawą mechanizmu obronnego w postaci „identyfikacji z agresorem”. Dzięki identyfikacji agresor (wychowawca, autorytet) może ingerować w wewnętrzny świat jednostki i podejmować destruktywne działania przeciw […]