Lyoness etap budowy business teamu

Przestrzegania norm, robienia kariery i przymusu konsumowania (ciekawie pisze na ten temat Con Berner w książce pt. Der Karriere-Terror – Terror kariery). Poświęcaj więcej czasu na rozwijanie własnych zainteresowań i realizację własnych pomysłów. Pracuj nad odnalezieniem indywidualnego „ja”; pomocne może tu być zaangażowanie w działania twórcze: malowanie, muzykowanie, majsterkowanie, czytanie. Uprawiaj trening autogenny; poświęć się medytacji i […]