Praca wieluń neotech

Zjawisko samo w sobie wystarczająco złe, jest jednak mniej niepokojący aniżeli znaczny wzrost liczby przypadków psychicznego pastwienia się nad dziećmi, przejawiającego się m.in. w ignorowaniu i lekceważeniu ich, poniżaniu, stosowaniu wyłącznie zakazów i ograniczeń, stałym niezadowoleniu z postępów w nauce i zmuszaniu do osiągnięć przerastających możliwości dziecka. Zgłosiła się kiedyś do mnie matka z dziewięcioletnim chłopcem. […]