Martom tomasz kuropatwa

W ramach poszczególnych struktur społecznych dąży się do zaprogramowania członków danej struktury według zbiorowego kodu, przy czym kod ten ma różne warianty w zależności od przynależności do warstwy społecznej. Pełna autonomia w określeniu samego siebie, bez naśladowania oferowanych wzorów identyfikacji, jest niemożliwa. A mimo to ma rację Henry Miller pisząc: „Nie wolno kierować się w życiu […]