Landcar starowa góra

Otwarcie wyrażaj własne poglądy w konfrontacji z cudzymi poglądami i postawami. Od innych również wymagaj otwartości wobec ciebie. Wyzwolenie się od perfekcjonistycznego oceniania zachowania własnego oraz innych ludzi. Traktuj bardziej pobłażliwie cudze pomyłki i błędy. Akceptuj życie, aprobuj wszystko, co odbiega od schematów. Krytycznie odnoś się do pochwał perfekcjonizmu i rutyny. Wyszukaj sobie taki rodzaj działalności zawodowej, która […]