Wezi tec opinie

Przede wszystkim zaś w ludziach tkwi skłonność do cynicznych, agresywnych i destruktywnych działań pod płaszczykiem legalności, w służbie idei. Potencjał ten istnieje nie tylko wśród przedstawicieli skrajnych orientacji społeczno-politycznych, potencjał ten jest elementem psychicznej rzeczywistości zwykłego obywatela każdego kraju. W latach 1975 i 1976 przed sądem w Dusseldorfie toczył się proces przeciw byłemu żeńskiemu personelowi obozu […]