Markpol kraków mielec

W procesie wychowania są narzucane wzory, które należy naśladować, i ideały, do których należy dążyć. Wzory i ideały są wpajane drogą zewnętrznej manipulacji i inter- nalizowane w procesie kształtowania się superego. Psychoanalityk Alexander Mitscherlich pisze: „W osobach rodziców los automatycznie podsuwa nam obiekty identyfikacji”. Następnymi po rodzicach obiektami identyfikacji są ideały i wzory, które staramy […]