Profil farmaceuty doz

Nie przyszło jej nawet do głowy przypuszczenie, że przyczyną nerwowo-lękowych drgawek u jej dziecka jest wyłącznie jej własne postępowanie. Coś takiego nazywam psychoter- rorem dziecięcego pokoju. Są to psychiczne tortury zadawane dziecku przez wszechwładnych wychowawców – codzienne tortury, którym poddawane są dzieci w ciasnych, trzypokojowych mieszkaniach w wielkich blokach wielkich miast. Jedyną reakcją obronną bezsilnego […]