Nieukończone studia w cv

Woli poświęcić całe życie na kształtowanie samych siebie na wzór ogólnie aprobowanych, powszechnie obowiązujących schematów, zamiast dążyć do samorealizacji. Owa większość, tak usilnie zmierzająca ku przystosowaniu się do społecznych wzorów, charakteryzuje się słabym, wątłym „ja”; zamiast rozwijać cechy własnej osobowości, koncentruje się na dopasowywaniu siebie do życzeniowego wizerunku. Ludzie ci pragną realizować nie siebie, lecz […]