„Inteligencja jest ważniejsza od intuicji”

Zdaniem większości ludzi, inteligencja jest najistotniejszym czynnikiem osiągania sukcesów. Każdy klient, który zgłasza się do mnie ze swoimi problemami psychicznymi, prędzej czy później prosi o przeprowadzenie testu inteligencji. Prośbę tę spełniam jedynie w stosunku do osób zainteresowanych obraniem właściwego kierunku studiów i zawodu; w rozwiązywaniu problemów natury psychicznej iloraz inteligencji nie odgrywa żadnej roli (najwyżej w przypadku postaw specyficznych dla danej warstwy społecznej oraz problemów językowych). Znaczenie wysokiego ilorazu inteligencji jako czynnika gwarantującego życiowy sukces jest zdecydowanie przeceniane. Natomiast słusznym warunkiem dopuszczania na wyższe studia jest wysoki poziom inteligencji kandydata (IQ powyżej 100, najlepiej 110-130). W zimowym semestrze 1974/75 do studiów dopuszczano jedynie osoby o następującej średniej ocen: na medycynę 1,7, na psychologię 2,1, stomatologię 1,8, farmację 2,0, architekturę 2,6, biologię 2,4 i weterynarię 2,3 (1 – ocena najwyższa).