Poszukiwanie samego siebie

Poszukiwanie to nie jest równoznaczne z dążeniem do realizacji antywizerunku własnej osoby, a więc unikanie osiągnięć tam, gdzie istnieje presja osiągnięć, używanie narkotyków w reakcji na nudę i perfekcjonizm, reprezentowanie lewicowych poglądów politycznych, ponieważ pierwsze obiekty identyfikacji miały poglądy prawicowe. Tworzenie antypostawy wobec własnego „ja” nie jest autentycznym poszukiwaniem siebie, ponieważ antypostawa też jest szablonem. Poszukiwanie samego siebie nie polega na wykreowaniu obrazu samego siebie i dążeniu do jego realizacji. Wykreowany autowizerunek prowadzi do automanipulacji i wyobcowania się z własnej natury. „Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi chęciami” i nieuchronnie wpędza w samozakłamanie. Staraj się nie poddawać terrorowi psychicznemu ze strony wychowawców. Nie odreagowuj terroru psychicznego przez gnębienie osób słabszych od ciebie. Nie wychwalaj i nie gań swoich bliźnich, przestań poddawać ich ocenie.