Pierwsze i drugie przykazanie uzupełniają się wzajemnie

Zewnętrzna manipulacja, formowanie społecznego charakteru i automanipulacja przez introjekcję wzorów i ideałów. Ten etap rodzice mają już za sobą; uwierzyli i wpadli w sidła fałszywych przykazań, nie potrafili zauważyć podstępu. Czasem, bardzo rzadko, zdarza się, że człowiekowi udaje się oswobodzić z sideł dwóch pierwszych fałszywych przykazań. Są to jednak odosobnione przypadki, ponieważ sidła nie są skonstruowane wyłącznie z tych dwóch przykazań, lecz także z wielu innych fałszywych przekonań, które umacniają strukturę sideł i terroryzują ofiarę. Mimo to chciałbym dodać otuchy tym wszystkim, którzy pełni wiary i optymizmu starają się przeciwstawiać fałszywym drogowskazom życiowym. Oto kilka sugestii, pomocnych w przezwyciężaniu drugiego przykazania:

  • Nie trzymaj się utartych zwyczajów. Nie staraj się naśladować wzorów i ideałów, które narzucają ci autorytety albo poradniki sukcesu.
  • Staraj się odnaleźć samego siebie. Jest to trudne zadanie, ponieważ przeszkodą w jego realizacji są społeczne wzory i ideały. Pomocny może być trening autogenny i medytacja.