Interkadra kalkulator wynagrodzeń

W formie oporów uniemożliwiają zmianę orientacji. Bojkotowanie nakazów superego jako osobny cel jest trudne do zrealizowania. Łatwiej jest pohamować ambicje (które w rzeczywistości wypływają z dążenia do przystosowania się), gdy pracuje się nad uelastycznieniem całej struktury charakteru, a nie tylko nad przeciwstawianiem się poszczególnym wymaganiom superego. Najważniejsze to nie dopuścić do ewentualnych nowych prób ingerencji zewnętrznej, ponieważ mogłoby to jedynie umocnić i tak już silne superego. Trzeba koniecznie wypracować nowe nastawienie do samego siebie i krytyczny stosunek do narzucanych norm społecznych. Poniżej kilka ogólnych wskazówek co do kierunku działania:

  • Czujność i trzeźwy stosunek wobec prób zewnętrznej ingerencji i manipulacji.
  • Odwaga przyznawania się do błędów i pomyłek we własnym postępowaniu.
  • Odwaga zachowania własnej indywidualności i krytyka konformistycznego sposobu myślenia i podchodzenia do życia.
  • Tolerancja wobec indywidualnych reakcji innych ludzi.