Elementarne znaczenie ma problem różnego poziomu inteligencji i wykształcenia

Dogodna pozycja przełożonego; petent zajmuje tu bardziej agresywną pozycję niż w wersji C i częściowo zasłania widok drzwi wejściowych. Najsilniejsza pozycja przełożonego: krzesło petenta jest wciśnięte w kąt; przełożony ma w polu widzenia i drzwi wejściowe, i osobę interesanta.
Do tego celu – pełnej demokratyzacji – powinni dążyć i o niego walczyć psychologowie i socjologowie. Ponieważ zwykle jednak tego nie czynią, tłumaczą swoją postawę „neutralnym aksjologicznie” charakterem nauk, które reprezentują. Jest to jeden z mechanizmów obronnych, którego wręcz uczą profesorowie i asystenci na większości uniwersytetów. Alternatywą wobec konkurencyjnego, zhierarchizowanego społeczeństwa nie jest prawo współdecydowania, wyższe zarobki czy większe świadczenia socjalne, lecz jak najrychlejsze zrozumienie konieczności zniesienia różnic statusu, różnic między światem pracy a światem kapitału, między siłą a bezsilnością na wszystkich szczeblach hierarchii społecznej.