Zdolność i usposobienie

Jest to ogromna praca, wymagająca stałej uwagi i obserwacji, tym więcej, że po rozszyfrowaniu zdolności i usposobienia dziecka i hodowaniu go potem w sposób celowy — musimy również wziąć pod uwagę pozytywne i negatywne wpływy z otoczenia. Charakter człowieka bowiem składa się z cech zakodowanych genetycznie oraz nawyków i wpływów kształtujących się w toku życia i kontaktów z ludźmi otaczającymi. I nie tylko z ludźmi, ale także ze zwierzętami i roślinami — z całym ekologicznym otoczeniem, w którym żyje.
Z tych dość pobieżnych rozważań, które tylko sygnalizują problem, widać, jak skomplikowana i wymagająca dużej precyzji oraz inteligencji, a nade wszystko miłości, dającej nam klucz do spraw, w których rozum zawodzi, jest praca związana z wychowaniem człowieka. Drugim równoległym wątkiem życia pani domu jest troska o własnego mężczyznę. Troska ta nie polega na tym tylko — jak sądzi wiele kobiet — że jest oprany i zadbany, a także ma podany obiad na czas, kiedy wraca z pracy. Stworzenie bowiem dojrzałej miłości, gdy minie już okres pierwszych szaleństw, wymaga wielkiego nakładu myśli i uczuć. Wymaga zainteresowania się rodzajem pracy męża. Czytania w wolnych chwilach literatury fachowej czy popularnej, która wprowadza żonę w zagadnienia, jakimi żyje jej partner.