Działki zakładowe

Autorka wyżej wspomnianej pracy wyraźnie podkreśla niezwykłą toksyczność jarzyn i ziemniaków uzyskiwanych z działek przyzakładowych w pobliżu hut i kopalń na Śląsku. Są one szczególnie narażone na opady pyłów i zatrucia z ziemi, w związku z czym są szkodliwe nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Prowadzono badania w przedszkolach i żłobkach, spłukując dokładnie rączki dzieci po zabawie w piaskownicy czy na trawnikach. Okazało się, że w wodzie zebranej po takim myciu znajdowały się ogromne ilości ołowiu i kadmu, z czego wniosek prosty — konieczność starannego mycia rąk u dzieci przed jedzeniem. Obowiązuje to szczególnie w dużych okręgach przemysłowych oraz aglomeracjach miejskich. Mycie usuwa ogromną ilość składników toksycznych, które dziecko zjadałoby, biorąc jedzenie do brudnych rączek. U dorosłych mężczyzn zatrucie środowiska zewnętrznego wpływa na stopniowe uszkodzenie, obumieranie i mniejszą ruchliwość plemników — a co za tym idzie — staje się przyczyną niepłodności. W trakcie pracy nad moją rozprawą doktorską przebadałam trzysta niepłodnych małżeństw. Analizowałam nie tylko wpływ czynników hormonalnych na niepłodność kobiety, ale również wpływ jakości nasienia na płodność mężczyzny. Mężczyzn stuprocentowo niepłodnych, z całkowitym brakiem plemników w płynie nasiennym, było stosunkowo niewielu, zaledwie kilka procent. Natomiast zmniejszenie czy brak płodności albo co gorsza wczesne poronienia uszkodzonych płodów czy urodzenie dzieci z wadami rozwojowymi, związane z patologiczną budową plemników lub słabą ich żywotnością, występowało u prawie 60 procent badanych małżeństw.