Leczenie u ginekologa

W związku z czym nie wystarczy leczyć się u ginekologa, ale trzeba każdorazowo sprawdzić, czy nie męża należy leczyć. W tym przypadku po prawidłowym leczeniu mężczyzny i okresowym odizolowaniu od czynników toksycznych środowiska w pracy bardzo często rodzą się w jego małżeństwie zdrowe, normalne dzieci. Obecne leczenie niepłodności dotyczy co najmniej w równym stopniu mężczyzn, jak i kobiet. Mówiąc o zaburzeniach płodności w związku z zatruciem środowiska, nie można pominąć problemów wsi i rolników. Trudno sobie teraz wyobrazić prawidłowe gospodarstwo rolne bez nawozów sztucznych oraz chemicznych środków chwasto- lub owadobójczych. Trudno sobie wyobrazić, ale mając trochę przygotowania z dziedziny biologii, fizjologii i ekologii środowiska, w którym żyjemy, łatwo można zrozumieć, że gdyby sumy wydawane na chemikalia zostały poświęcone na badania ekologiczne ssaków, owadów i roślin, składających się na naturalne środowisko — można by, przywracając równowagę stworzeń niszczących się wzajemnie i odżywiających się swoimi przeciwnikami, znacznie szybciej i skuteczniej rozwiązać problem, a już na pewno mniej toksycznie. I tak pozbylibyśmy się szkodników niszczących nasze pola i lasy.