Nieprawidłowe ubranie

Już dawno stwierdzono, nawet u ludzi przed trzydziestką, zaburzenia płodności i potencji wynikające z nieprawidłowego ubierania się. Nierzadko zgłaszali się do mnie do poradni młodzi ludzie ze skargami, że jakoś ostatnio ich energia seksualna i inicjatywa w tej dziedzinie wyraźnie się zmniejszają, pomimo że prowadzą bardzo ożywiony tryb życia, uprawiają sporty, wydawałoby się, że są w okresie swoich szczytowych możliwości życiowych. Jedno z pierwszych pytań, jakie zadaję pacjentowi, to jak się ubiera, a ściślej, jaki rodzaj majtek nosi na co dzień. Okazuje się, że szczególnie młodzi ludzie, a nierzadko i w wieku dojrzałym, noszą latem elastyczne majtki zamiast kalesonków, a zimą, przy dużych mrozach, ponieważ wstydzą się „długich niewymownych” — wkładają wełniane majtki kąpielowe. Natura nie na darmo — a najkorzystniej dla zachowania gatunku i kondycji człowieka — stworzyła różne anatomiczne urządzenia sprzyjające sprawnej pracy poszczególnych narządów, dając im optymalne warunki do spełnienia swoich zadań. Nie bez przyczyny jądra męskie znajdują się w worku mosznowym, umieszczonym na zewnątrz jamy brzusznej. Temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi wewnątrz organizmu ok. 37°C, jądra natomiast, znajdujące się na zewnątrz, funkcjonują w temperaturze o 2 do 3 stopni niższej.