Ubranie

Podobnie jak w rozdziale o niepłodności kobiecej i w sprawach niepłodności męskiej zagadnienia higieny życia mężczyzn oraz ich płodność są ściśle związane z problemami seksualnymi i rzutują na nie niejednokrotnie w sposób niezwykle doniosły.
Mam zamiar pisać przede wszystkim o sprawach, które powinni znać mężczyźni, a które nie są sensu stricto przepisami lekarskimi związanymi z leczeniem niepłodności, tylko zasadami higienicznymi podstawowymi wiadomościami z zakresu fizjologii narządów płciowych. Nie jest to bowiem, jak wielokrotnie podkreślałam, książka lekarska, tylko poradnik dla małżeństw, który pozwala im ominąć pewne niebezpieczeństwa, jak również zgłosić się do lekarza w porę z błahymi na pozór dolegliwościami, które mogą z upływem czasu pozbawić ich zdolności do współżycia seksualnego, jak również i płodności. W małżeństwie impotencja, podobnie jak niepłodność, może wprowadzić głębokie rozdźwięki albo rozbić najlepszy nawet związek. Istnieją błahe na pozór przyczyny, jak na przykład nieprawidłowe ubieranie się czy przegrzanie jąder, których skutki nie dają na siebie długo czekać. Omówię je wszystkie po kolei, podobnie jak to zrobiłam pisząc o niepłodności kobiecej.