Landcar starowa góra

Otwarcie wyrażaj własne poglądy w konfrontacji z cudzymi poglądami i postawami. Od innych również wymagaj otwartości wobec ciebie. Wyzwolenie się od perfekcjonistycznego oceniania zachowania własnego oraz innych ludzi. Traktuj bardziej pobłażliwie cudze pomyłki i błędy. Akceptuj życie, aprobuj wszystko, co odbiega od schematów. Krytycznie odnoś się do pochwał perfekcjonizmu i rutyny. Wyszukaj sobie taki rodzaj działalności zawodowej, która zapewni ci jak najszersze pole manewru i możliwość dalszego rozwoju. Nie musi to być stanowisko kierownicze – kierownicy są pod stałą kontrolą i muszą podporządkowywać się wyższej instancji. Niezależność zawodowa stwarza większe szanse na samorealizację. Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie, spróbuj pracować na własny rachunek, nawet kosztem mniejszych zarobków niż w pracy etatowej.