Zwracać uwagę

Podsumowując powyższe rozważania, tak u mężczyzn dorosłych, jak i u chłopców trzeba zwracać pilną uwagę na to, aby majtki, spodnie, rajstopy noszone na dzień, jak również bielizna nocna, były dostatecznie luźne w okolicy krocza, tak aby jądra nie były podniesione i przyciśnięte do podbrzusza, lecz zwisały swobodnie. Przegrzanie bowiem jąder — jak już wspomniałam — szczególnie w młodości, utrudnia ich prawidłowy rozwój i upośledza przyszłą funkcję. Rodzice powinni również poinformować dzieci o tym, jak należy unikać wszelkiego rodzaju urazów jąder. Ma to ogromne znaczenie, szczególnie przy uprawianiu sportu, a zwłaszcza przy grze w piłkę nożną. Kopnięcie w okolice genitaliów, niefortunny upadek czy uderzenie kopniętą piłką w okolice krocza nie tylko powoduje ciężki szok, Rys. 21. Schemat jąder i nasieniowodu. A — zrosty zamykające drożność nasiemowodu; 0 — skręt nasieniowodu (można odkręcić operacyjnie). nawet z utratą przytomności, ale również wywołuje powstanie wybroczyn i wylewów krwawych, które w miarę gojenia wytwarzają zrosty mogące utrudnić lub uniemożliwić przesuwanie plemników w nasie- niowodzie lub powodować jego całkowitą niedrożność.