Matura i wyższe studia

Zapewniają lepszy start życiowy i lepszą pozycję w społeczeństwie. Wykształcenie toruje drogę do awansu. Wiedza i wykształcenie spełniają obecnie istotną funkcję instrumentalną jako czynniki umożliwiające poprawę statusu i robienie kariery. W prasie tymczasem coraz częściej są zamieszczane doniesienia o tytułach: Co drugie dziecko jest chore na szkolę albo: Ambitni rodzice – chore dzieci, gdyż już w stosunku do dziesięciolatka, czyli w chwili przejścia do gimnazjum, jest podejmowana decyzja, czy w przyszłości syn albo córka ma zarabiać 20 000 czy 200 000 marek rocznie. Osiemnastoletnia uczennica napisała w liście do tygodnika „Die Zeit”: „Uczniowie czują się wyobcowani i najczęściej zrezygnowani wobec systemu, który zmusza do zimnego kalkulowania własnej kariery i dyskryminuje każdego, kto nie potrafi sprostać narzuconym wymaganiom. Wzrastamy ku przyszłości, w której bez żadnych skrupułów przedkłada się czysty egoizm nad społeczne zaangażowanie i humanitarną postawę”.