Kurczącą się liczbę osób samodzielnych zawodowo można uzasadnić ekonomicznie

Według przewidywań ekonomistów będzie ona nadal systematycznie maleć. Z psychologicznego punktu widzenia powyższa tendencja spadkowa jest niepokojąca, gdyż świadczy o tym, że coraz więcej ludzi rezygnuje z możliwości niezależnego samo- określenia zawodowego i świadomie wchodzi w układ zależności od innych i podporządkowania się określonej strukturze organizacyjnej. Ludzie dążą do uznania, prestiżu, osiągnięcia symboli statusu w ramach konkretnej organizacji, co oznacza, że społeczeństwo ewoluuje w kierunku systemu konkurencyjnego, w którym każdy rywalizuje z każdym w celu zdobycia lepszej pozycji w hierarchii społecznej. Działanie w duchu solidarności i współpracy jest nierealne, ponieważ na poszczególnych szczeblach hierarchii każdy jest potencjalnym rywalem dla drugiej osoby. Poszczególne szczeble hierarchii społecznej, poczynając od niewykwalifikowanego robotnika, a kończąc na dyrektorze, wiążą się z korzyściami finansowymi i symbolami statusu, właściwymi dla danego szczebla. Struktura organizacyjna przedsiębiorstw coraz rzadziej przybiera znaną formę piramidy. W krajach uprzemysłowionych o wysoko rozwiniętej technologii struktura ta ewoluuje w kierunku formy zbliżonej do kieliszka do koniaku (zob. ilustracja).