Szczeble hierarchii i symbole statusu

Zostają utrzymane także w tej formie struktury organizacyjnej. Faktyczny postęp jest możliwy wyłącznie w sytuacji, gdy wraz ze zmianą formy organizacyjnej przestaje obowiązywać myślenie kategoriami hierarchii społecznej, aby chronić organizację przed samą sobą. Socjolog Karsten Trebesch wypowiada się na ten temat następująco: „W ten sposób osoba o wysokim prestiżu w jednej sferze działalności (dobry inżynier) będzie cieszyła się wysokim prestiżem także w innych sferach (dobry menedżer). Może zatem zaistnieć niebezpieczeństwo mylnych wartościowań, które zmniejszają szansę organizacji na przetrwanie, o czym świadczy kronika rozpadu organizacji”. Niezależnie od ekonomicznego aspektu powyższej sytuacji, myślenie kategoriami statusu społecznego musi zostać zlikwidowane przede wszystkim ze względów psychologicznych, ponieważ tylko wówczas stosunki międzyludzkie staną się bardziej otwarte, swobodne i solidarne.