Lęk jest stanem psychicznym

Towarzyszy większości ludzi przez całe życie. W trakcie przeprowadzania ankiety (lata 1974 i 1975) wśród czytelników mojej książki pt. Selbstbewufitsein kann man lernen (Pewności siebie można się nauczyć) zadawałem im pytanie: „Na jaki temat chciałbyś więcej wiedzieć?” Z trzynastu proponowanych tematów 52 procent ankietowanych wybrało zagadnienie: „odwaga samopotwierdzenia się”, a 50,5 procent – „problem lęku”. Samopotwierdzenie się i samorealizacja są zatem problemami, które najbardziej nękają ludzi, dokuczliwe są także problemy związane z odczuwaniem lęku i kompleksu niższości jako formy oporu. Odwaga samopotwierdzenia się Lęk Kompleks niższości Rozwijanie umiejętności Motywy ludzkiego działania Przezwyciężanie konfliktów Seksualność i pewność siebie Sens życia Zdolność do miłości Metody terapeutyczne Sytuacja wychowawcza Struktura społeczeństwa Prowadzenie dziennika problemów .