Ankieta dopuszczała możliwość wymienienia kilku zagadnień

44,5 procent osób ankietowanych stanowiły kobiety, procent – mężczyźni. Wiek ankietowanych: 18,5 procent – do 19 roku życia, 39,5 procent – do 25 roku życia, procent do 30 roku życia, 15 procent do 40 roku życia i 6,5 procent powyżej 40 lat. Lęk leży u podstaw dążenia do większej władzy, do sukcesu i bezpieczeństwa, dlatego czołowe pozycje listy zajmują problemy związane z samopotwierdzeniem, kompleksem niższości (pokonywaniem go), rozwojem umiejętności. Natomiast co najmniej dziwna jest daleka pozycja zagadnień związanych z procesem wychowania i struktury społeczeństwa – a więc czynników sprzyjających powstawaniu różnego rodzaju lęków. Można by wyciągnąć z tego wniosek, że ludzie nie są szczególnie zainteresowani poznaniem przyczyn złego systemu wychowania i chorej struktury społecznej i że najważniejsze jest dla nich egoistyczne poszukiwanie możliwości wybicia się, potwierdzenia własnego znaczenia, zapanowania nad lękiem i kompleksami oraz rozwój własnych umiejętności.