Psycholog i filozof Erich Fromm

„W XIX wieku niehumanitarność była jednoznaczna z okrucieństwem; w XX wieku niehumanitarność jawi się w schizoidalnej autoalienacji człowieka. Dawniej człowiek żył w zagrożeniu, że stanie się niewolnikiem. Obecnie człowiek stoi wobec zagrożenia, że przeistoczy się w robota. Warto przy tym zauważyć, że roboty nie stają się buntownikami. Jednakże z uwagi na specyficzną strukturę ludzkiej natury człowiek- -robot nie potrafi żyć i nie potrafi zachować zdrowej psychiki; staje się «Golemem», niszczy siebie i niszczy świat, ponieważ nie może już dłużej wytrzymać pustki bezmyślnej egzystencji”. Psycholog Frederick S. Perls: „Uważam, iż podstawowa struktura osobowości współczesnego człowieka jest strukturą neurotyczną. Być może jest to pogląd nieco przesadzony, ale mimo wszystko uważam, że żyjemy w społeczeństwie obłąkanym, i że jedyną naszą alternatywą jest albo udział w zbiorowej psychozie, albo podjęcie ryzyka bycia człowiekiem zdrowym psychicznie, a być może także ukrzyżowanym”.