Obie płci nawzajem się wyzyskują

Każda robi to na swój sposób i każda wynosi z tej walki własne korzyści – ale szkody. Esther Vilar oskarża kobiety o krzywdzenie mężczyzn, Alice Schwarzer widzi zło w postawie mężczyzn. Obie książki: Esther Vilar pt. Der dressierte Mann (Tresowany mężczyzna) i Alice Schwarzer Der kleine Unterschied und seine großen Folgen (Niewielka różnica i jej wielkie skutki), znalazły się w pierwszej dziesiątce na listach bestsellerów, a obie autorki naraziły się na ostre ataki zarówno ze strony kobiet, jak i ze strony mężczyzn. Mężczyźni nie czują się (rzekomo) tresowani przez kobiety, a kobiety odżegnują się od takiego postępowania. Większość kobiet wcale nie czuje się wyzyskiwana przez mężczyzn i nie dostrzega żadnych „wielkich skutków” wynikających z niewielkiej różnicy płci. Gwałtowność, z jaką są odpierane argumenty obu autorek, świadczy o tym, iż problem ten jest niesłychanie bulwersujący dla obu płci.