Współczesne społeczeństwo przejawia zachowania patologiczne

Pacjent-społeczeństwo potrzebuje terapii. Czekanie na zmiany i odnowę społeczeństwa nie ma sensu, trzeba samemu zatroszczyć się o zdrową kondycję psychiczną. Nie czekaj z założonymi rękami, aż pojawi się wielki terapeuta społeczeństwa. Nie bacząc na chorą strukturę społeczeństwa, już dziś zacznij działać w kierunku swobodnej samorealizacji. Im bardziej człowiek jest wyemancypowany, im więcej się rozwija, tym większy jest jego wkład w zmianę społeczeństwa; aktywna świadoma postawa i dawanie przykładu prawidłowych zachowań stwarza szansę na zdrowsze, bardziej niezależne i swobodne życie przyszłych pokoleń.