Fałsz transakcji wymiennej

Polega na swego rodzaju: stratę indywidualnej wolności rekompensuje uzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Dlatego człowiek musi zlikwidować w sobie lęk przed niepewnością i przed wolnością. Tylko w ten sposób zyska możliwość autonomicznego rozwoju własnej osobowości. Staraj się uwolnić od myślenia asekuracyjnego. Żyj tym, co przynosi chwila, teraźniejszość. Tylko „tu i teraz” życie objawia się w pełni. Świadomie doświadczaj wolności chwili. Zdaniem Ericha Fromma, jest to istotne zadanie w procesie dojrzewania: „Wewnętrzne zadanie, jakie człowiek może i powinien sobie postawić, nie polega na dążeniu do poczucia bezpieczeństwa, lecz na umiejętności życia w niepewności, ale bez wpadania w panikę i żałosne przerażenie”. Reguły, normy i programy traktuj jako sztuczny, obcy twór, wyłącznie jako reguły stworzone do gry w „społeczeństwo”. Ludzie jednakże traktują reguły gry niesłychanie poważnie, ponieważ nieprzestrzeganie tych reguł jest źródłem lęku i grozi sankcjami ze strony autorytetów.