Pszczyńska giełda ptaków

Ani współczesnej pedagogice, ani współczesnej psychologii nie udało się dotychczas wpłynąć na zmianę świadomości i postępowania rodziców w procesie wychowania. Jeżeli rzeczywiście pragniemy, ażeby ta sytuacja uległa zmianie, musimy żądać wprowadzenia do wszystkich szkół psychologii jako obowiązkowego przedmiotu nauczania (dwie godziny tygodniowo), wówczas może następne pokolenie lepiej zrozumie ścisły związek, jaki występuje między wychowaniem a rozwojem osobowości. Błędy wychowawcze nie wynikają tylko z braku wiedzy psychologicznej. Wielu rodziców przyznaje w głębi ducha, że ich metody wychowawcze są zbyt surowe i że jest to błąd. A mimo to czują się zmuszeni, zupełnie jak nałogowcy, nadal uparcie popełniać te same błędy, ponieważ oni też zostali wychowani w ten sposób i to, co wycierpieli, muszą teraz przekazać następnemu pokoleniu. Żądza niewolenia jest wszechobecna. Zaznana frustracja wywołuje chęć do frustrowania innych. Sadyzm i żądza niszczenia przejawia stałą gotowość do uaktywnienia się. W tym kontekście teoria Zygmunta Freuda dotycząca istnienia oprócz popędu seksualnego (o podłożu biologicznym – funkcje organów płciowych i hormonów) także popędu destrukcyjnego lub agresywnego jest zrozumiała, ponieważ agresywno-destrukcyjne zachowania sprawiają wrażenie zachowań kierowanych instynktem.