Wychowanie dzieci w kierunku kształtowania w nich autonomicznej osobowości

Można rozpocząć już od tej chwili, nie czyniąc dzieciom przy tym najmniejszej krzywdy. Niesłychanie przygnębiający jest fakt, że inteligentni rodzice, nie bacząc na własne pragnienie wolności, tresują swoje dzieci, ograniczają ich swobodę i zmuszają do przystosowania się do ogółu. Przyczyną ich postępowania jest wspomniany wcześniej ambiwalentny stosunek do wolności i automatycznie działający mechanizm przenoszenia własnego cierpienia na innych. Ta sytuacja może zmienić się jedynie w wyniku szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej i reformy społeczeństwa. Dlatego chciałbym zaapelować do wszystkich psychologów i psychoterapeutów, aby starali się współuczestniczyć w tej akcji i nawiązywali współpracę ze środkami masowego przekazu. Niewielki bowiem sens ma praca naukowa, jeśli jej wyniki są przeznaczone wyłącznie dla hermetycznego świata intelektualistów.